6. Verlossing in de Koran? Bruggen naar eeuwige vrede