6. Mozes, het Pascha en de Exodus | Seizoen 3

De plagen vielen met verschillende hevigheid over Egypte, maar Farao bleef onbewogen tot de 10e plaag - de dood van alle eerstgeborenen in het land Egypte. Dit trof iedereen - behalve degenen die de eerste Pascha-dienst hielden. Israël was nu vrij om te vertrekken, maar de reis zou niet zonder drama zijn!