6. Het fundament van ware aanbidding

In deze lezing staat de sabbat centraal. Wie was de Schepper van hemel en aarde? Wat deed Jezus op de eerste sabbat? God zegende en heiligde de zevende dag nadat Hij rustte. Op welke dag en op welk uur stierf Jezus als het Paaslam? Toen Jezus op de sabbat in het graf rustte zag Zijn vlees geen verval of ontbinding. Dit was evenzo het geval met het manna waarover in het Oude Testament werd gesproken. De overeenkomsten tussen beide zijn treffend.