6. De Crisis Doorstaan

Wanneer het oordeel komt, zoals in Mattheus 24 wordt beschreven zullen we rekenschap moeten afleggen van ons geloof. Kunt u vertellen voor de gerechtshoven wat u gelooft? In ieder geval is de vijand wel degelijk op de hoogte van wat het volk van God moet geloven om in het oordeel staande te blijven. Maar weten wij dat ook als we voor de gerechtshoven komen te staan? In ieder geval stelt God ons Job voor als voorbeeld voor ons in de eindtijd. Wat satan ook probeerde: Job bleef standvastig. Ook het karakter van Job zien we terug in de 144.000.