5. Tegenwoordige Waarheid

Wat moeten we verstaan onder de waarheid en in het bijzonder de tegenwoordige waarheid? We zullen ons moeten richten op het karakter van God, een leven van totale overgave aan God en afstand doen van de zonde die ons scheidt van Christus. Toen op de jaarlijkse Grote Verzoendag de hogepriester naar buiten kwam, konden de mensen in de voorhof horen aan de belletjes aan de mantel van de hogepriester dat hij het heilige der heiligen verliet. Horen wij ook de belletjes van onze Hogepriester dat Hij spoedig wederkomt?