5. Mozes, laat mijn volk gaan | Seizoen 3

Mozes werd geboren in tumultueuze tijden en groeide op in het paleis van Farao. Maar hij moest vluchten naar de woestijn waar hij voorbereid werd op de moeilijke taak die voor hem lag. Uiteindelijk, nadat ze 400 jaar in Egypte waren geweest, besloot God dat Zijn volk moest vertrekken, en de man die voorbestemd was om hen te leiden was Mozes.