5. Erfzonde als Dominosteen

Als je gelooft in de erfzonde, kom je van het ene dogma in het andere terecht: Hij heeft een natuur die niet gelijk is aan die van ons, Zijn moeder was ook zonder zonde (onbevlekte ontvangenis), Zijn moeder is de Zoon van God, Zijn moeder is deel van de Triniteit. Maar als die Erfzondeleer nu eens helemaal niet Bijbels blijkt te zijn? Wie is Jezus dan voor ons?