4. Misleidingen over Israël

Deze video gaat over Israël. Het begint met enkele citaten uit tijdschriften en boeken die door bekende evangelische auteurs zijn geschreven die allen als uitgangspunt heben dat Israël (het fysieke, natuurlijke volk) een essentiele rol gaan spelen in de eindtijd. In 1 Corinthiërs 2:14​ gaat het over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. De natuurlijke mens heeft de Heilige Geest niet. Het belang van geestelijk onderscheidingsvermogen wordt aangetoond via enkele verzen uit Johannes (2,3,4 en 6), waarbij zaken die letterlijk lijken niet letterlijk moeten worden opgevat (resp. De herbouw van de tempel in 3 dagen, herboren worden, het levende water, bloed en vlees van Jezus. Daarna wordt in Romeinen 9 (in volgorde de verzen 6, 1, 8 en 9) ingegaan op Israël. Tenslotte wordt Openbaring 1 behandeld, de Openbaring van Jezus Christus. Ingegaan wordt verder op Openbaring 3: 12 (de zuil in de tempel), 11:19​ (tempel in de hemel), 17 en 18 (over het geestelijke Babylon). Wohlberg vertelt ook zijn persoonlijke verhaal. Hij is Jood en heeft daardoor des te meer recht te vertellen hoe hij ontdekt heeft dat Israël in het Nieuwe Testament iets anders is dan het vleselijke Israël.