4. Living Lawfully

Leven wij in overeenstemming met de wet? Als het hele universum volgens wetten verloopt waarom is het dan zo moeilijk te geloven dat God voor het morele universum een wet heeft? Skeete geeft aan dat het onmogelijk is om te bestaan tenzij u onder de wet bent. Geen wet, geen leven. Wanneer u zegt: ik ben een kind van God, ik ben bekeerd, kan iemand dat alleen weten door hoe u leeft. Hoe leeft een kind van God dan? Volgens Gods wet.