4. Jozef en Jacob | Seizoen 3

Het verhaal van Jacob, zijn meerdere vrouwen en zonen heeft veel lessen voor ons vandaag, maar misschien is het verhaal van zijn favoriete zoon dat het meest opvalt. Van zijn favoriete positie in het huis van zijn vader tot de verkoop als slaaf, van Potifars huis naar de gevangenis en vervolgens naar het paleis van de Farao. Voor Jozef betekende het in zijn leven een enorme verandering in fortuin, maar zijn eer, deugd en waardigheid bleven de hele tijd standvastig.