top of page

35. Het langverwachte millennium

Wat gebeurt er nadat de wereld eindigt? Inzicht in het millennium
De wereld is in afwachting van het duizendjarig vrederijk waarin Christus Zijn koninkrijk zal oprichten en al het slechte zal ophouden. Wanneer breekt dit rijk aan? Wat leert de Bijbel over het millennium waarin de heiligen de wereld zullen oordelen? We krijgen een glimp van de prachtige nieuwe wereld en het koninkrijk van Christus waar er geen dood en pijn meer zal zijn.

bottom of page