top of page

31. Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Er zijn drie leerstellingen in de Bijbel die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de toestand van de doden, het Bijbelse concept van het oordeel en de wederkomst van Jezus Christus in kracht en heerlijkheid. Zij moeten samen begrepen worden. Als wij één van deze leerstellingen verkeerd hebben zullen de andere twee ook verkeerd worden begrepen.

bottom of page