3. Terugkeer van de Late Regen

Jezus bekleedt ons met Zijn eigen gerechtigheid en de Heilige Geest wil ons helpen om Gods wil te doen en de zonde te overwinnen. Wet en Evangelie, Rechtvaardigmaking en Heiligmaking in één volmaakt geheel. Maar deze waarheid wordt pas echt waarheid, wanneer je die van harte aanneemt en in je leven in praktijk brengt.