3. Leven en dood in het Heiligdom

In het midden van het paradijs staat de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Van de boom van kennis van goed en kwaad werd de mens verboden te eten. Dit ene gebod behelsde alle principes van de Tien Geboden. En Adam en Eva aten van deze boom. En het gevolg was de dood, want het loon van de zonde is de dood. Satan vertelde in de hof van Eden 2 leugens. De eerste leugen: u zult zeker niet sterven. Hij zegt dat de mens een soort onsterfelijke ziel heeft: ‘je kunt zijn als God, goed en kwaad kennende’. Dat is de basis van het postmoderne denken. Het is de basis van de Emerging Church: ‘ik zelf kan beslissen wat goed en kwaad is.’ Maar goed en kwaad worden buiten de mens om bepaald door God. Wij moeten leven zoals Jezus leefde van elk woord dat uit de mond van God komt.