29. Gods leidende gave

Spreekt God nog steeds met de moderne mens? Ware profeten en profetieën begrijpen.
Hoe identificeer je een ware profeet? Wat openbaart de Bijbel hierover? Volgens Openbaring 12 en 14 is een van de onderscheidende kenmerken van de organisatie die strijdt tegen het koninkrijk van satan is dat zij het getuigenis van Jezus heeft, de geest der profetie. Spreekt God tot mensen van deze tijd? Komt er een stem van de troon der genade uit de lijst van profeten die claimen dat ze boodschappen hebben van God?