28. Het Heilige en het onheilige

Het falen om het heilige van het gewone te onderscheiden leidt tot afgoderij. Dit is het geval als we iets onheiligs gebruiken voor een heilige opdracht zoals het geval was bij Nadab en Abihu. Maar dit geldt ook als we iets heiligs gebruiken voor iets onheiligs, zoals het geval was op het feest van koning Belsassar. Het leidt tot het aanbidden van afgoden die gemaakt waren met mensenhanden. Dit leidt tot het breken van het gebod: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben en het gebod: Maak voor uzelf geen beeld en buig u daarvoor niet neer. Wij moeten leren het heilige van het gewone te onderscheiden.