28. De Geboorte van Jeugdministries in het Adventisme | Seizoen 2

De kerk van de Zevende-dags Adventisten werd voornamelijk gesticht door jonge mensen, maar naarmate de kerk groeide, zou de tijd komen dat er een toegewijd werk voor hen zou moeten worden gestart. Van een bescheiden begin op het platteland van Michigan, zouden twee jonge mannen, Henry Fenner en Luther Warren, een idee voortbrengen dat zou uitgroeien tot de wereldwijde bediening die het vandaag is.