25. In de tempel van de antichrist, deel 1

Wie is de mens der zonde, de kleine horen, de antichrist, de zoon des verderfs? Het is dezelfde entiteit onder een andere naam. Wat zijn de kenmerken van die andere zoon des verderfs, Judas? Velen denken dat de antichrist een afvallige godslasteraar is die het christendom vervloekt en antichristelijk is. Maar de antichrist is een insider die beweert Jezus Christus te dienen, maar eigenlijk verraadt hij de zaak van Jezus Christus. Waar bevindt zich de antichrist? De antichrist zit in de tempel, maar niet in de tempel van Jeruzalem maar in de tempel van God: de christelijke kerk, gebouwd op de geschriften van de apostelen en profeten.