25. Gaat uit van haar, Mijn volk

Waarom is de boodschap van Babylon, haar wijn, voor zoveel mensen aantrekkelijk? Omdat deze leer misleidend is, en velen het aannemen als waarheid. De drie-engelenboodschap is er om de mensen hiervan bewust te maken, en roept op te keren tot God, Hem lief te hebben en de Waarheid te geloven. Wanneer deze boodschap aan de mensen wordt verkondigd, met de oproep om uit Babylon te komen, zullen zij graag de Waarheid omarmen en uit Babylon komen. Deze boodschap is zeer urgent! Uiteindelijk zullen er twee groepen zijn: degenen die Jezus trouw en gehoorzaam volgen, en het zegel van God ontvangen, en degenen die Hem ongehoorzaam zullen zijn, en het merkteken van het beest ontvangen. Kies toch voor het leven, voor Jezus Christus en Zijn betrouwbaar Woord.