21. God voor het gerecht

Het boek Job is het oudste boek van de Bijbel. Het werd geschreven door Mozes. In het boek Job vindt een proces plaats. Het boek gebruikt veel wettelijke en gerech-telijke taal en gaat over een oordeel dat in de hemel plaatsvindt. Jobs zaak wordt onderzocht. En iedereen in de hemel kijkt toe. Maar uiteindelijk blijft Job trouw aan God. Het probleem van Job blijkt een gebrek te zijn aan kennis, inzicht in de strijd zich afspeelt in het universum: een strijd tussen goed en kwaad, God en Leviathan. Dit verhaal zal worden herhaald in de eindtijd. De Bijbel zegt ons dat het toekijkende universum op deze aarde een hele generatie mensen zal zien die God zo liefhebben dat ze bereid zijn te sterven in plaats van hun vertrouwen in God op te geven. Zij zullen als Job zeggen: Al zou Hij mij doden, ik blijf op Hem vertrouwen.