2. Misleidingen over de verdrukking

Deze video gaat over de 7 jaar durende periode van rampspoed. Daarover is veel geschreven door Hal Lindsey en Tim Lahaye onder andere. Centraal daarin is de tekst van Daniel 9:27​. Het gaat over de laatste week in Daniel 9. Genoemde schrijvers plaatsen de laatste week aan het eind der tijden, maar is dit werkelijk waar? Het jaar=dag principe wordt uitgelegd. Uitgelegd wordt dat vanaf het decreet om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (457 voor Chr) tot aan de doop van Jezus exact 6 weken zijn. De laatste week wordt beschreven: Jezus bevestigt hier het verbond met velen. Wohlberg noemt 8 redenen waarom de theorie van Lindsey e.a. niet kan kloppen.