2. In His Image

Toen God de mensheid maakte ‘naar Zijn beeld’, maakte Hij ons naar het beeld van God. Niet om God te worden maar om godvrezend te worden. Dit is de standaard voor christenen om te streven naar godvrezendheid, waarbij we een prefect voorbeeld hebben in Christus. In deze presentatie maakt Pastor Skeete het doel van de wet duidelijk en hoe dat in verband staat met het karakter van God. Hen met het belang van de wet voor vandaag. Hij daagt christenen uit om naar dezelfde hoge standaard te leven die God bij de aanvang had bepaald voor de mensheid.