top of page

2. De Adelaars van Babylon

Dit deel behandelt met name de standaards en symbolen die in het leger van Babylon in gebruik waren.

bottom of page