19. Teleurstelling in het Heiligdom

In deze lezing wordt de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, wat bekend staat als Palmzondag, vergeleken met de grote gebeurtenissen rond 1844. De Joden waren enthousiast toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrok: hun toekomstige koning. Doch ze werden teleurgesteld dat hij uiteindelijk werd gekruisigd. Velen die eerst in de menigte Hosanna, Hosanna hadden geroepen schreeuwden nu om zijn dood. De triomfantelijke intocht had een zeer specifiek doel. In minder dan een week zou Jezus sterven. Het was belangrijk dat iedereen zich op Jezus Christus zou concentreren. Jezus besloot om verder te gaan met de triomfantelijke intocht in Jeruzalem hoewel ze de profetie verkeerd begrepen. Het tijdstip was juist (Jezus stierf midden in de laatste week van de 70-weken profetie), maar de interpretatie van de gebeurtenis door de menigte onjuist (Jezus werd niet hun koning). En groot was de teleurstelling. Uiteindelijk bleef alleen een klein restant gelovigen over. De zoete ervaring van de triomfantelijke intocht werd dus snel bitter. De parallel met de gebeurtenissen in 1844 is opvallend.