top of page

19. De vier ruiters uit Openbaring en het antwoord waarom er zoveel kerken zijn

Hebt u zich ooit afgevraagd als er één God is en één Bijbel: waarom zijn er zoveel kerken? Paulus legt dit uit aan de hand van zijn bezoek aan Milete aan de ouderlingen van Efeze op weg naar Jeruzalem. Aan de hand van de profetie van de 4 paarden wordt de geschiedenis beschreven van de christelijke kerk vanaf 100 n.Chr.: van het pure geloof (witte paard) tot het dode geloof (grauwe paard). Maar de waarheid van de Bijbel is in de loop van de tijd weer hersteld. De Waldenzen, Hus, Luther, Calvijn, Anabaptisten, Wesley en Miller: allen begrepen ze niet de volle waarheid maar allen voegden wat toe aan de waarheden die in de eeuwen daarvoor verloren waren gegaan. Heeft God uiteindelijk een eindtijdbeweging?

bottom of page