18. Twee beesten worden vrienden

Amerika in Bijbelse profetie: Wie zijn de twee beesten uit Openbaring 13?
Omdat de identiteiten van de twee beesten in Openbaring 13 een zaak zijn van leven en dood, is het van levensbelang dat we begrijpen wie deze machten zijn. Deze presentatie van Openbaring 13 legt uit hoe het beest uit de zee en het beest uit de aarde vrienden worden, hetgeen uitloopt in een nieuw systeem van aanbidding dat het eerste beest de eer geeft. Deze presentatie geeft een duidelijk beeld van de identiteiten en de doelen van deze politieke en religieuze machten en bevat een kijk op de rol van de Verenigde Staten in Bijbelse profetie en het belang van scheiding van kerk en staat.