top of page

18. Annie Smith: een kort leven, een enorme impact | Seizoen 2

Annie Smith was een begaafd schrijver, dichter en redacteur en hoewel haar leven op tragische wijze was ingekort, had ze een enorme impact op het vroege adventisme. Na een gemakkelijk en overvloedig leven, offerde ze wereldse ambitie en rijkdom op om voor weinig financieel gewin te werken in de vroege dagen van onze jonge pioniers.

Lees het uitgebreide (Engelse) artikel op de website van Lineage voor meer informatie over Annie Smith
https://www.lineagejourney.com/episodes-season-2/annie-smith-short-life-huge-impact/

Voor meer informatie: bezoek de website van Lineage (www.lineagejourney.com).

bottom of page