16. De wijn van de toorn van God

De derde-engelboodschap is één van de meest onheilspellende waarschuwingen in de hele Bijbel. De boodschap van de derde engel vertelt ons, dat wie het beest of zijn beeld aanbidt, zijn merkteken ontvangt, of het getal van zijn naam, de onvermengde toorn van God zal ervaren. Daarom is het voor ons mensen, die leven in de eindtijd, mogelijk van levensbelang te weten, wie het beest (uit de zee) is, en wat zijn beeld en merkteken is. Is het aannemen van Jezus Christus een kwestie van leven en dood? Hebben wij ons leven, zonder enig voorbehoud, al aan Jezus Christus gegeven? De keuze in de eindtijd zal zijn: Christus of het beest. Laten wij nu leren hoe we het onderscheid kunnen maken, zodat we niet misleidt zullen worden, maar trouw blijven aan Jezus Christus.