top of page

16. De islamitische connectie

Heeft het katholicisme de islam gecreëerd? De ware oorsprong van de islam onthuld
Dit onderwerp heeft talloze uitleggers in verwarring gebracht. Hoe past de islam in het beeld van mondiale conflicten? Is dit een politiek, religieus of religieus-politiek conflict? Wat is zijn oorsprong en wat zijn de doelen? Welke invloed heeft het op de oecumene en op de leer van verlossing in Christus? Ontdek het in deze informatieve video. Er wordt een duidelijke lijn getrokken door de geschiedenis, waaruit blijkt dat de realiteit verbazingwekkender is dan de theorie.

bottom of page