top of page

14. De drie fasen van Israël

In deze presentatie worden de drie fasen beschreven van de geschiedenis van Israel. De eerste fase liep van de berg Sinaï (1445 v. Chr.) tot aan de ballingschap (ca 590 v. Chr.). Gods volk gehoorzaamde God niet. De ballingschap volgt in Babylonië (70 jaar). Daarna zegt God (fase 2): nog 70 weken, 490 jaar. Ten slotte, de derde fase, zendt Hij Zijn Zoon als laatste redmiddel. In plaats van de Zoon te aanvaarden, staan zij op om Hem te vernietigen. De Joodse theocratie komt tot een einde. En nu zal het evangelie worden verkondigd door de heidenen aan de wereld. De grote zonde van de Joden is de verwerping van Christus. De grote zonde van de christelijke wereld is de verwerping zijn van Gods wet. Wat het Joodse volk gedaan heeft zal zich herhalen aan het einde van de tijd.

bottom of page