top of page

13. Het getal van het beest

In de Bijbel wordt het godslastering genoemd, wanneer een mens beweert God te zijn, en bepaalde werken doet die alleen aan God zijn voorbehouden. Voorbeelden van zulke werken van God zijn: het vergeven van zonden, het aanstellen en afzetten van koningen, het onfeilbaar spreken. Bij godslastering denken we aan de antichrist. Mensen buigen voor hem en noemen hem 'Heilige Vader'. Terwijl Jezus leerde niemand op aarde ‘vader’ te noemen, want Eén is uw Vader, uw God Die in de hemelen is. Al de kenmerken die in deze presentatie worden genoemd laten duidelijk zien welke macht deze antichrist is. In de Bijbel wordt de antichrist met verschillende namen aangeduid: mens der zonde, kleine horen, beest uit de zee. God heeft ons over deze macht genoeg informatie gegeven, zodat we in deze laatste dagen, kunnen ontsnappen aan zijn misleidingen.

bottom of page