top of page

12. Het Heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

In deze video bespreekt en analyseert Stephen Bohr Daniel 8. De grote koninkrijken uit het grote visioen (chazon) passeren de revue: Medo-Perzië, Griekenland, Rome. Ook wordt uitgelegd wat de betekenis is van de kleine horen in relatie tot de beschrijving van Daniel 7. Is het mogelijk dat dit Antiochus Epiphanes is? Ook neemt de kleine horen het ‘dagelijkse’ weg. Wat is de betekenis hiervan? En wat is de betekenis van de 2300 avonden en morgens? In de volgende lezing (13) wordt hierop verder ingegaan.

bottom of page