top of page

12. Het beeld van het beest

In de grondwet van de VS staat dat de staat niets kan voorschrijven op het gebied van religie. Ook kan de staat de vrije uitoefening van de godsdienst niet verbieden. Maar de profetie zegt dat dit zal veranderen. Het beest uit de aarde zal het enige beest in de Bijbelse profetie zijn dat het zeebeest helpt zijn macht te herstellen. Zoals bij de kruisiging van Jezus het geval was, was het niet de staat die wilde dat Jezus werd gekruisigd, ook in het algemeen niet de mensen, maar de religieuze leiders. Welke religieuze aanbidding gaat het beest uit de aarde, de Verenigde Staten, opdringen en welke zal het gaan verbieden?

bottom of page