12. De oorlog om onze zielen

Er is een segment in de homobeweging dat erg militant is geworden om hun ideeën naar voren te brengen. Doel van dit segment van deze beweging om uiteindelijk het instituut van het huwelijk te vernietigen. Ook wordt het mensen in hun werk vaak moeilijk gemaakt om bij hun overtuiging te blijven. Denk aan de bakker die weigerde een taart te maken voor een homopaar dat ging trouwen. In Lukas 17 lezen we de waarschuwing van Jezus: Zoals het was in de dagen van Lot zo zal het zijn als de Zoon des mensen wordt geopenbaard.