top of page

11. De chronologie van het oordeel

In deze presentatie behandelt Stephen Bohr de tijdsvolgorde van de geschiedenis zoals beschreven in Daniel 7 in relatie tot het oordeel. In dit hoofdstuk beschrijft Daniel omstreeks de 6-de eeuw voor Christus de (komende) wereldgeschiedenis aan de hand van de vier dieren en de kleine horen. De vier dieren zijn vier koninkrijken die achtereenvolgens in de geschiedenis zijn opgekomen. Er worden 8 karakteristieken gegeven van de kleine horen, zodat aan de hand hiervan deze entiteit eenduidig kan worden geïdentificeerd. In 1798 wordt aan de kleine horen, de dodelijke wonde toegebracht. De vraag is: begint het oordeel voordat Jezus komt of bij Jezus’ komst? Het uur van Gods oordeel komt terwijl het eeuwige evangelie wordt gepredikt (eerste engelboodschap van Openbaring 14). Ook de tweede engelboodschap komt voordat Jezus terugkomt: ‘kom uit Babylon’. Hetzelfde geldt voor de derde engelboodschap: pas op voor het beest en zijn merkteken. En direct daarna komt Jezus (Openbaring 14:14​) naar de aarde.

bottom of page