top of page

10. Komt de verlossing door seks?

De vraag is: Als je je seks verandert, dan ben je "gered" of normaal of zoals je zou moeten zijn? Door seks? Gods doel was niet om je heteroseksueel te maken maar om je tot heiligheid te brengen. Wat Gods oproep is aan getrouwden, alleenstaanden, iedereen om de zonde achter ons te laten. Het tegenovergestelde van homoseksualiteit is niet heteroseksualiteit maar heiligheid. De Bijbel leert niet dat je getrouwd moet zijn om gered te worden. Zoals Kolossenzen 2 zegt: U bent volledig in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Wij worden niet gered door seks of geslachts-veranderingen. Zoek eerst Jezus, het andere komt. Door Hem te aanschouwen worden wij veranderd.

bottom of page