10. Het beest uit de zee

Het pausdom kent twee periodes waarin het regeert: de 1260 jaar en de tijd na de dodelijke wond tot de wederkomst. Door de kenmerken van de kleine horen in Daniel 7 te vergelijken met die van het het zeebeest in Openbaring 13 kun je zien dat dit dezelfde machten zijn. In beide gevallen sprake is van dezelfde opvolgende rijken en beiden ontplooien dezelfde activiteiten. Het pausdom ontving de dodelijke wonde in 1798. Verschillende vragen komen aan de orde: Met welk wapen werd dit zeebeest uit Openbaring verwond? Wat is de betekenis van de dodelijke wonde? Wanneer en hoe wordt de wonde genezen en door wie? Gedocumenteerd.