top of page

10. Als een dief in de Nacht

Vergelijking met tijd van Noach, het sluiten van de deur der ark als symbool voor sluiten genadetijd.

bottom of page