1. Strijdveld Hollywood

De vraag is: wie aanbidden we? Is er een ware manier om te aanbidden? De presentatie bevat diverse fragmenten van films in Hollywood en van mensen die daarin werken. Scott heeft zelf ook 10 jaar gewerkt in Hollywood. Sterren als Rudolph Valentino, Mae West, Marilyn Monroe, Lucy Ball, Peter Sellers, Robin Williams passeren de revue.