top of page

1. Het Karakter van God

Zo eeuwig als de geest van God is, zo is de onbegrensdheid van Zijn liefde en van Zijn gedachten van vrede voor iedereen.

bottom of page