1. Het Karakter van God

Zo eeuwig als de geest van God is, zo is de onbegrensdheid van Zijn liefde en van Zijn gedachten van vrede voor iedereen.