top of page

1. De oorsprong van het Postmoderne Denken

Wie is God? Deze vraag wordt gesteld door pastor Bohr in deze lezing. Is het een God die zich overal in bevindt, in materie, in de bloemen, bomen enzovoorts, zonder een specifiek persoon te zijn? Of een persoonlijke God, een vader die in de hemelen woont, zoals het Onze Vader ons leert en die ons heeft geschapen?

bottom of page