top of page

Jezus was zeer beschermend voor de tempel in Jeruzalem en hoewel de tempel met mensenhanden was gemaakt, waren de diensten ervan van goddelijke oorsprong. Tijdens zijn korte bediening van drie en een half jaar heeft Christus tweemaal de tempel gereinigd vanwege de verschrikkelijke corruptie in de diensten en onder de tempelleiders. Toen Christus de kooplieden en de geldwisselaars verdreef, zei Hij: "...maak het huis van Mijn Vader niet tot een huis van koopwaar, (Johannes 2:16)." Bij de tweede gelegenheid zei Hij: ".... Mijn huis is huis van gebed (Lucas 19:46; Jesaja 56:7)." Deze twee uitspraken tonen Christus' bezorgdheid over het afvallige Israël en toch Zijn erkenning van Israël als Zijn uitverkoren volk.

 

Vandaag heeft God een uitverkoren gemeente, het Kerkgenootschap der Zevende-dags-Adventisten. Afvalligheid en wereldsgezindheid tieren welig in deze kerk, maar de barmhartigheid van God gaat het menselijk begrip te boven. Colin en Russell Standish hebben gekeken naar de overeenkomsten tussen het oude en het moderne Israël, de tragedie van het moderne Israël en de goddelijk-organisatorische patronen die wij vandaag de dag moeten handhaven. 

 

Organisatorische Structuur en Afvalligheid gaat specifiek in op de manier waarop de organisatiestructuur van het Kerkgenootschap der Zevende-dags-Adventisten wordt gevormd naar het dodelijke patroon van de wereld. Slechts weinigen begrijpen het eenvoudige patroon dat God voor Zijn gemeente had voorzien, daarom slaan wij alarm!

 

Dit boek zal uw ogen openen voor het type organisatie dat God zal hebben wanneer Hij Zijn gemeente reinigt in de eindtijd. Menselijke methoden zullen van tafel worden geveegd en de grenzen van het menselijk gezag zullen worden doorbroken. Deze bladzijden zullen u terugbrengen naar een lang vergeten tijd, toen de eenvoud van Gods organisatie geen rekening hield met de wereldse principes die vandaag de dag de kerk van God snel omhullen. 

 

De uiteindelijke reiniging van de tempel zal een openbaring zijn van Gods geduldige liefde voor en genade aan Zijn kerk.

 

Softcover A5 - 184 bladzijden - Nederlandse taal 

Organisatie Structuur en Afvalligheid

€ 4,95Prijs
    bottom of page