top of page

Een historisch overzicht van het Adventistische denken over de menselijke natuur van Christus.

 

Taal: Nederlandse (vertaald vanuit het Engels)

Soft cover boek met 288 pagina's

 

Gebaseerd op het Franse boek: “Le Christ Manifesté en Chair”

Engelse titel: Touched with our Feelings. 

 

“Wanneer wij een diepgaand probleem willen bestuderen, laten wij dan onze gedachten concentreren op het meest wonderbare wat ooit in de hemel of op aarde heeft plaatsgevonden – de vleeswording van de Zoon van God.” - Ellen White “The Seventh-day Adventist Bible Commentary,” vol. 7, p. 904.

 

Meer over het boek: 

Tijdens de eerste jaren van de Adventgemeente geloofden veel leiders, dat Christus niet eeuwig was, maar in de tijd een begin had. Tussen 1890 en 1900 bewoog de kerk zich naar een meer orthodox standpunt. Een andere geloofsovertuiging die kerkleiders lange tijd hebben vastgehouden, is, dat Christus geboren is met een gevallen natuur. Ook deze opvatting begon tussen 1950 en 1960 te veranderen naar het standpunt, dat Christus met lichamelijke degeneratie werd geboren, maar zonder de neigingen tot zonde, waarmee alle andere mensen geboren worden. In “Mee lijden met onze zwakheden” onderzoekt J.R. Zurcher bewijsmateriaal vanuit de Bijbel en de Adventgeschiedenis, ter ondersteuning van de traditionele opvatting, dat Jezus de natuur van Adam van ná de zondeval heeft aangenomen.

 

In deze studie over de natuur van de mens onderzoekt Zurcher de Bijbelse leer over de menselijke natuur van Christus. Zurcher onderzoekt zorgvuldig de ontwikkeling van de leer over Christus binnen de Adventgemeente, en hij houdt staande, dat de heerlijkheid van de succesvolle zendingsreis van onze Heiland naar deze aarde versterkt, en niet verzwakt wordt door het feit, dat Hij triomfeerde ondanks dat Hij “een vlees, aan dat der zonde gelijk” (Rom. 8:3) op Zich nam, mét alle mogelijkheden tot zondigen die daaraan verbonden zijn.

 

Meer over de auteur:

Auteur J.R. Zurcher, Ph.D. (1918-2003), was voorzitter van de Bijbelse Onderzoeks Commissie (Biblical Research Committee) van de Euro-Afrikaanse Divisie. Als professor en bestuurder doceerde Zurcher in Collonges, in Frankrijk; in Tananarive, op Madagascar, en in South Lancaster, in Massachusetts. Ook was hij secretaris van de Euro-Afrikaanse Divisie in Bern, in Zwitserland. Inmiddels met pensioen leeft Zurcher in Gland, in Zwitserland, samen met zijn vrouw, Anna Clara.

 

Mee lijden met onze zwakheden - J.R. Zurcher

€ 5,95Prijs
    bottom of page