top of page

Profetieën in Daniël en Openbaring moeten we bestuderen!

DE PROFETIEËN OVER DE EINDTIJD VRAGEN ONZE AANDACHT

Toen zag ik de Derde Engel. (Openbaring 14: 9 – 11) De engel die mij begeleidde zei: “Groots is zijn taak. Ontzagwekkend zijn opdracht. Hij is de engel die het kaf van het koren moet scheiden en het graan moet verzegelen, of samenbinden, voor de graanschuur in de hemel. Deze dingen eisen al onze aandacht op en moeten heel ons denken in beslag nemen. – EW 118 (1854)


We zullen voor overheden moeten verschijnen, om ons te verantwoorden voor onze trouw aan Gods wet. We zullen moeten motiveren waarom we geloven.

Jongeren moeten begrijpen waar het hier om gaat. Zij moeten weten, wat er gaat gebeuren voordat de wereldgeschiedenis zal worden afgesloten. Deze dingen hebben met ons eeuwig geluk te maken, en leraren en studenten moeten er meer aandacht aan besteden. – 6T 128, 129 (1900)


Wij moeten de belangrijke wegwijzers bestuderen die aangeven, in wat voor tijd we leven. – 4MR 163 (1895)

Mensen die zich onder Gods bevel stellen, om zich door Hem te laten sturen en leiden, ontdekken een vast patroon in de gebeurtenissen, die Hij heeft bevolen. – 7T 14 (1902) We moeten in de geschiedenis de vervulling van de profetieën leren zien, het werk van de Voorzienigheid in de grote hervormingsbewegingen bestuderen. We mogen leren begrijpen, dat het mobiliseren van de volken leidt tot het laatste gevecht in het Grote Conflict. – 8T 307 (1904)


BESTUDEER SPECIAAL DE BOEKEN DANIËL EN OPENBARING

We moeten het Woord van God veel nauwkeuriger bestuderen. Speciaal Daniël en Openbaring moeten meer aandacht krijgen dan ooit tevoren... Het licht dat Daniël van God ontving, is speciaal voor deze eindtijd gegeven. – TM 112, 113 (1896)


Laten wij Daniël 12 lezen en bestuderen. Het is een waarschuwing die we, met het oog op de eindtijd, allemaal ter harte moeten nemen. – 15 MR 228

(1903)


De nog niet uitgekomen voorspellingen van het boek Openbaring zullen binnenkort in vervulling gaan. Het volk van God moet deze profetieën nu ijverig bestuderen en er helder inzicht in krijgen. Die profetieën verhullen de waarheid niet. Ze waarschuwen duidelijk van tevoren, wat er in de toekomst gebeuren zal. – 1NL 96 (1903)


Het volk van God moet goed nadenken over de plechtige boodschappen, die in het boek Openbaring geordend worden weergegeven – 8T 302 (1904)

God heeft een dag bepaald, waarop de wereldgeschiedenis ophoudt.

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” (Mattheüs 24: 14)

Deze profetie gaat snel in vervulling.


Uit het boek Jezus Komt van Ellen White.

125 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page