top of page

Wat is de boodschap van de eerste engel?

Bijgewerkt op: 22 nov. 2020

De boodschap van de eerste engel is te vinden in Openbaring 14:6, 7 en luidt als volgt:


“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”


BINNENKORT MEER:


Het eeuwige evangelie

Gods volk verkondigt geen nieuw evangelie aan de wereld - ze delen de evangelieboodschap van redding die nooit is veranderd. Daarom wordt het "het eeuwige evangelie" genoemd. Ook al heeft God misschien een speciale boodschap in de laatste dagen, we moeten altijd oppassen dat we het "eeuwige evangelie" van Jezus Christus nooit minder benadrukken of verdraaien. Het is dezelfde boodschap van redding die mensen in het Oude Testament door geloof aanvaardden (Hebreeën 3:16-19; 4:2; 11:1-40); dezelfde leerstelling die Jezus zelf verkondigde; hetzelfde evangelie dat de discipelen predikten om de wereld voor Christus te veroveren; hetzelfde evangelie dat door de eeuwen van de christelijke jaartelling heeft gedonderd. En Gods volk predikt het vandaag de dag over de hele wereld.


De eerste engel verkondigt dezelfde eenvoudige, reddende evangelieboodschap, maar plaatst het in een nieuwe setting - een wereldwijde - gericht op mensen die in de laatste dagen leven net voordat Jezus terugkeert. Deze boodschap van de laatste dagen roept mensen op om "God te vrezen [eerbied] en Hem eer te geven [zijn karakter te weerspiegelen]."

Degenen die deel uitmaken van Gods kerk in de dagen vóór Zijn wederkomst, zullen Gods karakter van liefde aan de wereld laten zien - niet alleen door hun woorden maar ook door hun leven van dynamisch getuigenis. Ze bieden een opwindende openbaring van wat God kan doen door mensen die vervuld zijn met de Geest van Christus (Johannes 15: 8).


Wanneer worden deze berichten verkondigd?

Wanneer moesten deze drie engelenboodschappen over de hele wereld worden verkondigd? Wanneer het uur van Gods ‘oordeel’ is gekomen. Jezus begon het werk van zijn oordeel vóór de Advent in 1844, het jaar waarin Jezus mensen over de hele wereld inspireerde om de boodschappen van Openbaring 14 te prediken.


Een oproep tot aanbidding

Deze boodschap roept ons op om “Hem te aanbidden die hemel en aarde gemaakt heeft” (Openbaring 14: 7). God vraagt ons om “de sabbatdag te gedenken, die heilig te houden”, want “in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt” (Exodus 20: 8, 11). In 1844, toen Darwin de evolutietheorie naar voren bracht, riep God de mensen terug om Hem als de Schepper te aanbidden. Op hetzelfde moment dat de evolutie het gezag van de Bijbel probeerde te bedreigen, ontdekte Gods volk de zevende dag sabbat van Gods Woord en begon het te houden ter ere van de Schepper van hemel en aarde. De sabbat van de zevende dag is een integraal onderdeel van de eerste engelboodschap.191 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page